Samtaleterapi, Sandplayterapi, Spædbarnsterapi, Familieterapi, Drømmetydning, Kurser og Mindfulness

Legeterapi

er barnets spontane måde at bearbejde stærke følelser og oplevelser.

Mit arbejde med børn er fokuseret på børn  fra o – 7  års alderen og de voksne, som er omkring barnet.
Når barnet ikke trives vil det ofte have meget lidt legeaktivitet.

-ud over andre tegn på mistrivsel:

 • er svært genert / stille og indadvendt
 • virker konfliktsøgende
 • slår i flæng
 • stammer en del
 • bider ofte
 • er i skilsmisse-konflikt
 • ignorerer den voksnes henvendelse igen og igen
 • jævnligt ikke fungerer alderssvarende, trods normal begavelse
 • har uforståelig adfærd, som er bekymrende
 • virker trist, bange eller mut
 • ofte har fysiske gener som hovedpine, maveondt eller andre beklagelser
 • har selvskadende adfærd
 • er meget urolige
 • er / virker meget afvisende
 • er / virker klæbende i omgangsformen
 • – giver den voksne bekymring om, hvorvidt han/ hun trives

 

Hjælpen til barnet består ofte af en vekslen mellem sandplayterapi og theraplay og legeterapi.

Spædbarnsterapi indbefatter stort forarbejde med forældrene, hvorfor det altid aftales særskilt.

 

Legeterapi giver barnet mulighed for at bearbejde oplevelser, som ligger i det ubevidste og mangler at blive bearbejdet.

I evt. samarbejde med en eller to af forældrene får barnet mulighed for at lege med bamser og lignende symboler for de mennesker, som det omgås med i dagligdagen.
Gennem legen med bamser og lignende symbolske figurer bliver de aktuelle deltagere personificeret og følelserne kommer i spil. Fordi det er bamser og lignende “dyr” er det ikke så farligt at gå ind i legen og de tilhørende følelser.
Jeg kan – ved at se bag om barnets udtryk – afstemme de følelser, som kommer frem.

Vi voksne kan gennem legeterapi få indsigt i det, som er svært for barnet.
Barnet skifter meget hurtigt mellem de forskellige “scener” som det gennemlever.
Derfor er det hensigtsmæssigt at video optage terapierne.

Senere gennemgang sammen med forældrene kan give merindsigt, fordi der er tid og mulighed for at scrolle tilbage.
Vigtig information ved at aflæse barnets ansigt går nemt tabt – medmindre man genser seancerne på video.

Videooptagelser sker efter aftale med forældrene og barnet.

Legeterapi sætter ofte gang i barnets engagement.

Theraplay er en god metode til at udvikle de vanskeligheder, som barnet har.

Fakta-ark om LEG

 

Forældre: biologiske og ikke-biologiske forældre. Plejeforældre
Forældre, som har haft en svær start med et barn.