Samtaleterapi, Sandplayterapi, Spædbarnsterapi, Familieterapi, Drømmetydning, Kurser og Mindfulness

Rådgivning og vejledning

Jeg skelner mellem råd og vejledning

Når du deltager i min undervisning eller foredrag, vil du kunne uddrage en del råd derfra.


Igennem mine oplæg kan du opleve mine illustrerede eksempler på

  • det gode samspil
    og
  • det ikke gode samspil mellem et barn og en forælder

På den måde får du en indlevelse i den forskel, det gør:

  • både effekten på barnet – og effekten på dit eget velbefindende.
    Link: Læs eksempler på denne effekt efter min undervisning i Kolding her:

Link til Koldingdeltagernes udbytte

Når jeg formidler vejledning, sker det gennem åbne spørgsmål til dig.
Gennem de åbne spørgsmål får du den erkendelse, som kan bevirke en varig ændring.

Disse åbne spørgsmål kan altså have terapeutisk effekt. Men er ikke terapi.

Hvis du vil fokusere på at ændre gamle vaner – som fx at skælde ud – vil jeg råde dig til at gennemgå et terapeutisk forløb på 10 – 12 gange.

Fordi god terapi både giver erkendelser og ændrer indgroede adfærdsmønstre.
Dine erkendelser  opløser de komplekser, som kan stå hindrende i vejen for at ”tænke klart”.
Du vil på den måde gennemgå en ændring i dit sind, som vil have mærkbar indflydelse på de relationer, som du indgår i.


Varige ændringer tager tid og fordrer tålmodighed.