Samtaleterapi, Sandplayterapi, Spædbarnsterapi, Familieterapi, Drømmetydning, Kurser og Mindfulness

Materiale

Litteraturliste: Grundlaget for et anerkendende barne- / menneskesyn.

 Bøger om børns evne til at forstå det, der formidles til dem – meget tidligt:

Lena Dyhrberg: Født klog.

Peter Levine og Maggie Kline: Traumer set med børns øjne. Heling af traumer hos børn og unge.
Peter A. Levine: Traume og hukommelse 2015, 95 ff .
Peter A. Levine: Den tavse stemme 2010

Caroline Eliacheff: Krop og skrig. (somatiske symptomer forsvinder med spædbarnsterapi.)

Inger Poulsen og Inger Thormann: Spædbarnsterapi

 

Bøger om tilknytning, relationer og personlighed:

Kerstin Uvnäs Moberg: Afspænding ro og berøring. Om oxytocins helbredende virkning i kroppen.

Margot Sunderland: Fantastiske forældre. Bogen er særdeles veldokumenteret, videnskabelig OG med masser af billedeksempler og fantastiske forklaringer på effekten af godt samspil: Lige en god bog for fædre. Og alle med interessen.

Daniel N. Stern: Spædbarnets interpersonelle verden.

Susan Hart: Den følsomme hjerne. + Hjerne, samhørighed, personlighed. Introduktion til neuroaffektiv udvikling. + Fra interaktion til relation.

Winnicott, Bowlby, Stern, Shore & Fonagy. – Tilknytning
Susan Hart og Marianne Bentzen: Jagten på de nonspecifikke faktorer i psykoterapi med børn. 2013

Margareta Berg Brodén: Graviditetens muligheder. Om tilknytning allerede i graviditeten.

Henrik Dybvad Larsen:
Fostrets og fødslens psykologi – barndom og forældreskab begynder ved undfangelsen

Nils Bergman: Artikel i Tidsskriftet om skaden for den nyfødte ved adskillelse lige p.p.:

https://jordemoderforeningen.dk/search/Niels+Bergmann

Eugene Gendlin: Felt sense

  

Thomas R. Verny, MD, and Pamela Weintraub:

Pre-Parenting: Nurturing Your Child from Conception (formerly Tomorrow’s Baby)
“Pre-Parenting explains how even the most ordinary events can evoke a cascade of biological changes in a baby—not only in the brain but also in the immune system and throughout the body.”

 

David Chamberlain:

Windows to the Womb ~ Revealing the Conscious Baby from Conception to Birth
“When I look at the burst of activity found at the eightweek milestone, I sense a new dimension of excitement and choice. Fetal behavior is more personal than mechanical.”

 

Peter W. Nathanielsz, MD, PhD:

Life in the Womb ~ The Origin of Health and Disease
“Adults may eventually suffer diseases of the heart, liver, pancreas and kidneys because those organs were incompletely formed during vulnerable periods of development in the womb.”

 

Wendy Anne McCarty:

Welcoming Consciousness ~ Supporting Babies’ Wholeness From the Beginning of Life
“Prenatal and perinatal psychology findings suggest we are conscious sentient beings from the beginning of life and that we exist as sentient being prior to physical life and are functioning as such from the beginning of human existence.”

Thomas Verny, MD, PhD: The Secret Life of the Unborn Child ~ How you can prepare your unborn baby for a happy, healthy life
“This book is principally about the shaping of the human mind, about how we become who we are. And it is based on the discovery that the unborn child is a feeling, a remembering, aware being.”

 

Moore 2015, s 127: Allerede I forstertilstanden ”designes” vi til det specifikke liv og den særlige kultur, vi kommer ud i. Plasticitet i fostertilstanden sætter fostret i stand til at modtage en ” vejrudsigt” fra deres mødre, der forbereder dem til den verden, de sidenhen skal leve i.
Ved hver eneste graviditet er der tale om en unik, personlig og specifik påvirkning og forberedelse af fostret.

 

Danile J. Siegel og Tina Payne Bryson: Hvordan vi kan møde barnet – baseret på den nyeste hjerneforskning: Revolutionary strategies to nurture your childs developing mind.

 

 

Specular: Mød livet – fra Kernen.  Om grundlaget for anerkendelse.
Anmeldt af proff. i ledelse og kommunikation, Steen Hildebrandt: ”Unik for alle der arbejder med andre mennesker”.