Samtaleterapi, Sandplayterapi, Spædbarnsterapi, Familieterapi, Drømmetydning, Kurser og Mindfulness

Spørgsmål & svar

I forbindelse med planlægningen af Inspirationsdagen har tidsskriftet, Jordemoderen, ønsket at bringe en artikel om mit og Jenny Kozlows projekt.
Projektet kører af stablen 1. – 20. oktober 2024. Det skal inspirere fagpersoner til at fremme forældrenes sunde tilknytning til barnet.  Allerede i maven.

Her kommer redaktøren, Lotte Skou Hansens spørgsmål og vores svar, som tidsskrift-artiklen er skrevet ud fra:

 

Hvad er det du og Jenny helt konkret tilbyder?

 

Vi tilbyder undervisning af jordemødre og andre fagprofessionelle, som omgås de gravide i perinatalperioden. Hensigten er at gøre dem bevidst om den unikke chance de har for at være foregangseksempel for den anerkendende relation. Det er den anerkendende relation, som opbygger sund tilknytning.

Vi forestiller os, at jordemoderen, som ser det gravide par igen og igen gennem graviditeten og tiden lige efter fødslen kan være inspirationskilde for de vordende forældre mhp. at fremme parrets tilknytning til barnet allerede i maven. Når vi tilbyder at give jer indsigt i en kontaktfremmende måde at møde parret/ den gravide og barnet på, beriges konsultationen med inddragelse af følt fornemmelse for barnet i maven.

Evidens:

Margareta Berg Brodén skriver i ”Graviditetens muligheder” om sin forskning, der viser, at:

– tilknytningen i graviditeten fremmer den gode tilknytning til barnet lige efter fødslen.

Niels Bergmann fremlagde i 1991sit oplæg om de store konsekvenser for fysisk adskillelse lige efter fødslen i ”Tidsskrift for Jordemødre” (se link i litteraturlisten). “Det er gift for babyen”
Han forklarer: “Det er i den første fysiske kontakt med moderens krop at de hormonelt betingede tandhjul begynder at snurre: dem som bestemmer de neurologiske processer, som er ansvarlige for, hvor socialt veludviklede, følelsesmæssigt tilpassede velnærede og harmoniske børn bliver.”

Daniel N, Sterns spædbarnsforskning har vist, at manglende mentalt nærvær fra omsorgspersonen, oftest giver svære psykiske følger.

 

Til hvor mange?

 

 Vi vil gerne modtage grupper af maximalt 25 personer, da der skal være tid og rum for ytring af personlige erfaringer i forbindelse med workshop-øvelserne. Der vil være samspilsøvelser både for de gravide par og de fagprofessionelle.
Jenny er i Danmark fra d. 1. – 20 oktober 2024, hvor vi kan afholde workshops/ undervisning. En dag varer fra 9.00 – 16.30.
Vi er fleksible: hvis der er meget god fysisk plads kan der nok være flere deltagere.

 

Hvem/hvor?

Vi har valgt at tilbyde os i de tre regioner i Jylland/ Fyn. Vi kontakter de relevante professionelle, som møder parret i den perinatale periode: jordemødre, neonatalpersonale, sonografer, svangre- barselgangens, yoga for gravide undervisere, private jordemødre og klinikker m.fl.
Spred gerne linket til hjemmesiden her til de relevante. Inviter gerne løsgængere ind i jeres lokale gruppe. Eller opret selv en gruppe fx i en aftenskoles lokale…

 

Hvad koster det?

 

Vi opfordrer den enkelte faggruppe til at fastsætte deltagerprisen for fagpersoner hhv. gravide par. Vi er mest af alt opsatte på at gennemføre vores:

 

”Inspirationsdag til fremme af den sunde tilknytning”

Til dem, som har interessen! Meget gerne tværfagligt.

Vi skal gerne have vores udgifter dækket.
Vi vælger at foreslå lidt højere honorar for undervisning i weekends.
Men da deltagerne selv skal stille med lokale og forplejning vælger vi at sætte honoraret lavt. Dvs. man kan mere eller mindre selv vælge!

 

Ved Booking her under Inspirationsdag kommer man til i den rækkefølge man indbetaler.
Indbetaling sker gennem mobilpay til 21 68 81 31. Skriv navn og lokalitet i formularen, så vi ikke er i tvivl om hvem og hvor.

Skriv gerne, hvis du ønsker at blive koblet sammen med en lokal gruppe, som allerede eksisterer.

Øvrig henvendelse kan  ske til Torun: torun.birkbak@gmail.com eller mobil: 21 68 81 31.

 

De gravide pars tilstedeværen er kort (10.30 – 13.00) og derfor uden forplejning.
Vi anmoder venligst om at de gravide par* møder frem, når I har tilmeldt jer, da jeres deltagelse er væsentlig for vores undervisning.
* gravide ”par” kan også være en single gravid sammen med et familiemedlem. Eller en plejemor sammen med den gravide kvinde, hvis barn skal i aflastning. Etc.

 

Hvad skal de interesserede stille med?

 

Vi har brug for, at de interesserede fagpersoner stiller op med:

 • Lokale, sandwich og drikkevarer gennem dagen.
 • Minimum 4 gravide par. Også gerne tidligt gravide.
 • Minimum 6 fagpersoner
 • Undervisningen foregår mellem 9.00 – 16.30 for sundhedspersonerne.
 • 10.30 – 13.00 for de gravide par
 • Flipover og tuscher
 • PC med tilhørende projektor: til video-visning (vi kommer med USB stik)

 

 

Hvorfor er det her emne vigtigt?

 

Fokus på sund tilknytning er væsentlig at fremme:

Egmont Fonden oplyser, at 1/3 af alle nyfødte kommer ud til forældre, som ikke har evnen til at knytte barnet SUNDT til sig.

Allerede i 1991 skrev den norske forfatter og socionom, Kari Killén, om de psykiatriske følger og konsekvenser af manglende sund tilknytning i bogen: ”Omsorgssvigt er alles ansvar.”

Vi tilbyder denne indsats, fordi vi ser, at alt for mange børn ikke trives godt nok. Det bekræftes bl.a. gennem de sidste mange års stadigt stigende kurver for angst hhv. depression blandt børn mellem 0 – 18 år.
FORDI de fleste af os er opdraget til at rise og rose. Når vi skifter til den anerkendende opdragelsesform bliver relationen sund. Det gavner alle vores relationer. Også i vores relationer til vores nærmeste børn og børnebørn.

Hvad er det du og Jenny kan på det her område?


Jenny har meget stor erfaring med at undervise sundhedsprofessionelle og gravide par mhp. at optimere disses trivsel i den perinatale periode.

Ved at bruge sig selv som foregangseksempel formår hun at indgyde begge grupper styrkende dyder som: empati, tålmodighed og robusthed.
Hun former et rum, hvor der er plads til at kunne vise sine sårbarheder og sine styrker og klæder parrene på til at kunne udtrykke dem i højere grad. Hun fremmer deres følelse af duelighed som forældre.

Hun er en stor inspirationskilde til workshop med gravide par. Lige til at bruge i den moderne form for fødselsforberedelse.
Her i Danmark underviser på engelsk. – et let forståeligt engelsk!

 

Under hendes workshop med de gravide par er de sundhedsfaglige ”fluer på væggen”. Sådan kan de – gennem selvsyn – fornemme hvordan de tilknytningsfremmende spørgsmål til parret, som sidder overfor hinanden med barnet imellem sig – influerer på deres nærvær med barnet.
Efter afslutning for gruppearbejdet går de gravide par hjem.

Jenny og de sundhedsfaglige vil herefter udveksle, hvad de så og mærkede.
Udveksle erfaringer, hvis nogen oplevede at ”blive smittet” af følerne i rummet. På denne måde blive bekræftet i spejlneuronernes aktivitet og erkende limbisk resonans. Begrebet følt fornemmelse: den helkropsoplevelse, som i høj grad kommer sammen med den kontakt, som opstår gennem den anerkendende relation, er særlig dejlig at få er faring med.

Når vi er sammen bliver vi nemmere inspireret til at lytte til kroppens ytringer. Og spejlneuronerne hjælper os med “transmissionen” af følelser og sansemæssige oplevelser.
På den måde bliver vi hjulpet til at mærke, når vi er sammen med andre, som er gode til at have nærvær ved sine kropsfornemmelser/ følelser/ sanser.

 

Jeg selv introducerer fagfolkene for hvad spejlneuroner og limbisk resonans gør. Og hvordan vi kan bringe bevidstheden derom frem.
Detaljer om, hvad anerkendelse er, vil blive demonstreret, så man mærker forskellen på anerkendelse og ros.
Vi ser videoen med det grædende barn sammen, da der er mere at snakke om, og lære af.

…………………………………………………………………………

Det giver en fornemmelse for hvordan vores samspilsform influerer på tilknytningen.
På hjemmesiden her kan man se den omtalte video:

”Med empati blev barnet rolig.”

Jeg vil lade jordemødrene/ de sundhedsfaglige få en erfaring med anerkendelse i praksis gennem en udvekslingsøvelse mellem to deltagere.

 

Her i den perinatale periode er begge forældre i deres mest følsomme tilstand og derfor åbne overfor at fremme den adfærd og holdning, som fremmer en sund tilknytning:
Ved selv at være repræsentanter for det, som vi snakker om, vil deltagerne bedst kunne åbne sindet for den transmission, som chefpsykolog gennem små 40 år på Nykøbing Sjællands Psykiatriske Hospital, Lars J. Sørensen taler om:

 

”Medmenneskelighed læres ikke

det transmitteres – så at sige”

 

Det er limbisk resonans. Hvis du som deltager kan erkende denne faktuelle udveksling mellem to nervesystemer, vil dit syn på børn ændres for altid.

 

Hvad vil de konkret komme til at lære på kurset?


Hvordan man som fagprofessionel kan:

 • Være foregangseksempel for den anerkendende relation.
 • ”trække fostrets tilstedeværen ind i rummet”, gennem fokus på fostrets ytringer og i dialog med forældrene
 • Lære hvordan man kan stimulere forældrenes fantasier og forestillinger på en åben og naturlig måde. Og efterfølgende bringe dem i spil i forældrenes sind, så tilknytningen styrkes.
 • Lære ”følt fornemmelse” at kende: en helkropslig oplevelse, som springer ud af anerkendelse fra en anden person.
 • Lære kontaktfremmende øvelser for gravide par til brug i fødselsforberedelsen.
 • Lære om de 8 essentielle behov, som det spæde barn har: Inspireret af Maggie Kline
 • få erfaring med den anerkendende relation gennem en udvekslingsøvelse mellem to deltagere.
 • få indsigt i grundlaget for den anerkendende relation.

Hvad er jeres tanker bag at undervise fagprofessionelle og gravide sammen?
Det bliver en prøvetime på det samarbejde, som vi gerne vil sætte i gang bland fagpersoner, som følger de gravide gennem den neonatale periode.

 

I første omgang holder vi fokus på processen med at inspirere de fagprofessionelle til at kunne være foregangseksempel for den anerkendende relation.

Både mht. konkrete metoder til kontakt med det lille væsen i maven.

Og mht. fremme af den latente følsomhed, som er i begge forældre i den perinatale periode.
Vi havde oprindeligt tanker om 2 dages undervisning. Men af hensyn til gennemførslen har vi valgt blot én dag til inspiration.
Altså blev der ikke tid til teori – undervisning af de gravide i denne omgang.

Hvis der er interesse for en uddybende undervisning, stiller vi gerne op til dette.

Men det skal selvsagt planlægges i god tid, da Jenny underviser i mange lande. Hun har bopæl i Spanien.

 

Vi ser frem til at blive inviteret ud lokalt. Sponserne for det lokale, som vi skal undervise i, skal gerne bede alle enkeltdeltagerne lade sig registrere på min hjemmeside: Kernekonsulent.dk

Her ligger information og video-materiale, som er en god idé, at se på forhånd.

 

Der er 19 undervisningsdage til rådighed.
-Først til mølle princippet.

Vi ses måske
Venlig hilsen Torun Birkbak

Jordemoder og psykoterapeut MPF, SEP, sandplay- og spædbarns-terapeut og pædagog.