Samtaleterapi, Sandplayterapi, Spædbarnsterapi, Familieterapi, Drømmetydning, Kurser og Mindfulness

Information

Program til INSPIRATIONSDAG om

Tidlig sikker tilknytning, Peri Natal kommunikation og undervisningsstrategier.
(Sikker tilknytning bliver også kaldt sund tilknytning)

 

9.00-10.15 Start af workshop med sundhedspersonale (JK og TB)

Introduktion i dagens emner og jeres rolle som autoritetsfigurer i denne unikke periode, hvor forældreskabet formes.

Hvordan lærer moderne forældre? Hvad er jeres udfordring som pædagoger?

Med jer selv som repræsentanter for det som I gerne vil give videre: dyder som empati, tålmodighed, robusthed.

Kommunikationsforslagene fra Jenny under workshoppen vil skabe “et rum” for kontakt og følelser.

Forklaring af, hvad I som deltagere kan komme til at observere under workshoppen med de gravide par.

10.30-13.00 De gravide par ankommer til deres workshop-øvelser om tilknytning. En form for forberedelse til at føde sit barn. (JK)

13.00-13.45 frokostpause

13.45-16.00 Hvorfor tidlig tilknytning er så vigtig, eksempler,

nyere neurovidenskabelige undersøgelser,

casehistorier, praksisøvelser, anbefalinger (TB)

16-16.30 Del jeres idéer deltagerne imellem: – om måder at fremme den sunde tilknytning på hos jeres kunder og klienter.

Afslutningsceremoni (JK og TB)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Deltagerne på inspirationsdagen er jordemødre og andre fagpersoner, som har jævnlig kontakt med forældre og barn i den perinatale periode.

 

Den perinatale periode strækker sig fra konceptionen til 3 uger efter fødslen.

 

Praktisk information:

For at du kan deltage skal du arrangere et lokale med deltagere: sundhedsfaglige og gravide par.

Desuden skal du / I sørge for en sandwich til frokosten. Kaffe, the til resten af dagen.

De gravide par skal melde sig til på min hjemmeside som enhver af de sundhedsfaglige deltagere.

De gravide par skal ikke betale men bydes heller ikke på forplejning. De kommer kl. 10.30 og går kl. 13.00.

De sundhedsfaglige skal aftale moderat betaling med mig, da I selv stiller op med lokale og forplejning.

Vi skal blot hovedsageligt have vores udgifter betalt.

Efter at de gravide par er gået fortsætter undervisningen med workshop-øvelser for de sundhedsfaglige.

Alle deltagere skal tilmeldes her på hjemmesiden med mail og telefonummer.
Gør venligst opmærksom på, at de tilmeldte gravide gerne skal være seriøse omkring deres deltagelse.

Det er af betydning for, at I som fagpersoner får ”oplevet” det, som I kommer for.

 

Fokus på fostret

Man har efterhånden kendt til den indflydelse, som moderens følelser har på fostret ganske tidlig i graviditeten. Nyere international forskning om fostret og fødslens psykologi, den såkaldte prænatale og perinatale psykologi, viser, at fostret tidligt kan sanse og allerede i fostertilstanden begynder at danne sin personlighed.

Man ser også, at fostret rækker ud efter nålen, som skal opsamle fostervand. At det kan høre og reagerer på lys påvirkning allerede fra 14 uge (Thomas R. Verny).

 

Vi ved, at 1/3 af alle nyfødte har forældre, som ikke kan møde deres barn med anerkendelse og dermed knytte barnet sundt til sig.
En sund tilknytning er meget væsentlig for fysisk og psykisk trivsel.

 

Vi vil gerne gøre noget for at fremme den sunde tilknytning:

Jordemødre og andre som omgås det gravide par i perinatal perioden har en helt unik chance for at være foregangseksempel for de vordende forældre.
Ved at deltage i vores inspirationsdag kan jordemødre og andre blive bevidst om deres rolle som spejlingsobjekt.

Allerede under graviditeten er der forskel på, hvordan man omtaler og måske tiltaler – barnet, så det kommer med ind i ”rummet”.

I særdeleshed efter at barnet er født, er det vigtigt, at man er anerkendende. Dvs. ikke underkendende. Detaljerne hører I mere om på dagen.

Anerkendende i denne situation vil fx bestå i at ”gå med følelsen” i stedet for at tysse på barnet, hvilket er en afvisende attitude.

Videoeksemplet her på siden viser ganske klart, hvilken effekt denne anerkendende samstemning med barnets følelse har.
Vi tror på, at omsorgspersonerne for det gravide par og barnet kan få glæde af at lære mere om den tilgang.

Jenny Kozlow har stor erfaring med at undervise sundhedspersoner i dette tiltag.

Jeg selv har stor erfaring med at undervise i den anerkendende relation.

Det er grunden til, at vi har besluttet os for dette samarbejde.

Vi håber, at du har lyst til at deltage og hjælpe med at få gravide par til at være med. De skal gerne få deltagelsen gratis. Deres deltagelse varer fra 10.30 – 13.00.

Under Jennys workshop med de gravide par er sundhedspersonerne ”flue på væggen”.

På den måde kan du få erfaring med hendes anerkendende samspil, som smitter af på de tilstedeværende forældre. – og formodentlig på barnet imellem dem.

Du selv er deltager i undervisningen og workshoppen fra 9.00 – 16.30

 

Vi ser frem til en inspirerende dag.